Utsökningsbesvär

Utsökningsbesvär kan anföras av en gäldenär, borgenär eller någon annan vars rätt berörs av utmätning eller utmätningsmannens beslut.


Sökande av ändring
 
Publicerad 11.7.2019