Ingångssidan » Avgifter

Avgifter

Tingsrätten uppbär när ärendet är slutbehandlat en avgift av sökanden i ansökningsärenden och käranden i tvistemål. Avgiften varierar enligt ärendets art.

 
Publicerad 21.12.2015