Ändringssökande

Den part som inte är nöjd med tingsrättens dom eller avgörande kan överklaga det.

Behandlingen av ärendet fortsätter i hovrätten. Asiassa tarvitaan pääsääntöisesti jatkokäsittelylupa, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla.

 
Publicerad 8.9.2017