Domkretsarna 1.1.2019

Jordrättsmål och -ärenden

1) till Södra Savolax tingsrätts domkrets hör landskapen Södra Karelen och Södra Savolax samt landskapet Kymmenedalen med undantag av Pyttis kommun,

2) till Egentliga Tavastlands tingsrätts domkrets hör landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland och Päijänne-Tavastland,

3) till Lapplands tingsrätts domkrets hör landskapen Kajanaland och Lappland samt kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi,

4) till Uleåborgs tingsrätts domkrets hör landskapet Norra Österbotten med undantag av kommunerna Kuusamo, Taivalkoski och Pudasjärvi,

5) till Österbottens tingsrätts domkrets hör landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten,

6) till Norra Savolax tingsrätts domkrets hör landskapen Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax,

7) till Östra Nylands tingsrätt domkrets hör landskapet Nyland samt kommunerna Pyttis, Salo och Somero,

8) till Egentliga Finlands tingsrätts domkrets hör landskapen Åland och Satakunta samt landskapet Egentliga Finland med undantag av kommunerna Salo och Somero.


 
Publicerad 31.12.2018