Grupptalan

Grupptalan är möjlig t.ex. i tvister som gäller fel hos en konsumtionsvara eller tolkningen av avtalsvillkor. Även tvistemål mellan konsumenter och näringsidkare som gäller försäljning eller marknadsföring av investeringsprodukter och försäkringar, t.ex. pensionsförsäkringar, sparlivförsäkringar och fondandelar, hör till lagens tillämpningsområde. Från och med den 1 januari 2019 har behandlingen av grupptalan centraliserats till Helsingfors tingsrätt.

Förutsättningen för att ett ärende ska behandlas som grupptalan är att flera personer har ett yrkande som gäller samma svarande och som baserar sig på samma eller liknande omständigheter. Konsumentombudsmannen väcker grupptalan och är företrädare för gruppen. Rättegångskostnaderna betalas inte av gruppens medlemmar utan av bäraren dvs. konsumentombudsmannen eller svaranden.


 
Publicerad 11.7.2019