Elektronisk stämningsansökan

Justitieförvaltningens e-tjänster

Justitieförvaltningens e-tjänster är avsedda för medborgare och företag. Med hjälp av tjänsterna kan borgenären sända stämningsansökningar som gäller ostridiga fordringar till tingsrätten för behandling, följa behandlingen av sin stämningsansökan, inhämta beslutet och överföra ärendet till utsökningen.

Santra-systemet

Santra-systemet är avsett för företag och samfund som lämnar in ett stort antal stämningsansökningar, till exempel professionella indrivningsbyråer, staten eller kommunerna.

Elektroniska stämningsansökningar gemp, Santra-systemet kommer vanligen i fråga i enkla och ostridiga, s.k. summariska indrivningsärenden. Santra-systemet förmedlar de maskinspråkliga ansökningarna till tingsrätternas ärendehanteringssystem.

Borgenären måste på egen bekostnad i sitt eget datasystem göra ett program som skapar ansökningsposter enligt fastställd filmodell. Filbeskrivningar för Santra-programmet kan beställas från Rättsregistercentralen som kontrollerar beställarens lämplighet och beviljar sökanden tillstånd att använda Santra-systemet och domregistret.

Med hjälp av Santra-systemet kan sökanden inhämta tingsrättens avgöranden ur domregistret.


 
Publicerad 7.9.2017