Elektronisk stämningsansökan

Från och med den 1 september 2019 måste andra än privatpersoner som agerar i egen sak använda justitieförvaltningens e-tjänster i summariska tvistemål. Stämningsansökan ska lämnas in till tingsrätten med hjälp av justitieförvaltningens e-tjänst eller informationssystemet som byggts upp för detta ändamål (Santra).

Justitieförvaltningens e-tjänster

Justitieförvaltningens e-tjänster är avsedda såväl för privatpersoner som för företag och sammanslutningar, såsom mindre indrivningsbyråer, och kommuner.

Stämningsansökan kan skickas till tingsrätten via e-tjänsten. I tjänsten kan man också följa ärendets behandling, hämta tingsrättens avgörande och överföra det till utsökning.

Mer information om användning av e-tjänsten finns på justitieförvaltningens webbplats oikeus.fi under fliken E-tjänsten.

Informationssystemet (Santra)

Santra-systemet är avsett för företag och samfund som lämnar in ett stort antal stämningsansökningar, till exempel större indrivningsbyråer, staten eller kommunerna. Dessa måste på egen bekostnad i sitt eget datasystem införa ett program som skapar ansökningsposter enligt fastställd filmodell. Filbeskrivningarna (på finska) finns på Rättsregistercentralens webbplats.

Rättsregistercentralen kontrollerar företagets eller sammanslutningens lämplighet genom testning och beviljar sökanden tillstånd att använda Santra-systemet och domregistret.

Santra-systemet förmedlar sökandens stämningsansökan i maskinläsbar form till tingsrätternas ärendehanteringssystem. Sökanden hämta tingsrättens avgöranden ur domregistret.

 
Publicerad 1.9.2019