Förberedelse

Brottmålsprocessen i domstolen indelas vanligen i skriftlig förberedelse och huvudförhandling. Ett enkelt, erkänt brottmål kan också avgöras enligt en skriftlig process.

Tingsrätten börjar behandla ett brottmål när åklagarens stämningsansökan har kommit till tingsrätten. Vid behov ber tingsrätten målsäganden meddela sitt skadeståndsanspråk om inte åklagaren yrkar skadestånd för hans räkning.

Till svaranden skickas en stämning, i vilken han kallas till huvudförhandlingen för att besvara det framlagda straffyrkandet och målsägandens skadeståndsanspråk. Ofta uppmanas svaranden samtidigt att redan före den muntliga förhandlingen tillställa tingsrätten ett skriftligt bemötande.

Tingsrätten skickar kallelse till huvudförhandlingen också till de vittnen och målsägande vilkas närvaro behövs för att saken ska kunna utredas.

De målsägande som inte meddelat skadeståndsanspråk eller vars skadeståndsyrkanden framställs av åklagaren får ingen kallelse. De får komma till huvudförhandlingen, men de måste själva ta reda på när den hålls. Några tingsrätter skickar ett meddelande om sammanträdet till alla parter i målet.

 
Publicerad 7.9.2017