Körförbud

Den som döms till straff för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri eller grovt rattfylleri meddelas samtidigt körförbud för högst fem år. Körförbud kan meddelas även för andra trafikförseelser.

En förare som gjort sig skyldig till rattfylleri meddelas körförbud för minst en månad och en förare som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller till grovt rattfylleri meddelas körförbud för minst tre månader. Om föraren som gjort sig skyldig till rattfylleri under en tid av fem år på nytt gör sig skyldig till samma gärning eller till grovt äventyrande av trafiksäkerheten är tiden för körförbud minst sex månader. Om båda av gärningarna som föraren gjort sig skyldig till under en tid av fem år motsvarar brottsbeskrivningen för grovt brott ska tiden för körförbud vara minst ett år.

Om körrätten är nödvändig för den som förbudet gäller i hans eller hennes yrke eller om det finns något annat särskilt vägande skäl kan domstolen bestämma att förbudet är villkorligt under en prövotid på minst ett år. Detta förutsätter att gärningen inte har medfört fara för andras säkerhet. Det villkorliga körförbudet ska verkställas, om den som meddelats körförbud under prövotiden på nytt gör sig skyldig till en gärning som avses ovan. Ett villkorligt körförbud kan meddelas bara en gång, vilket betyder att om man på nytt gör sig skyldig till en motsvarande gärning, meddelas alltid ett ovillkorligt körförbud.


Alkolås

En person som gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan på sin egen begäran, som bör framställas före domen avkunnas, meddelas villkorligt körförbud för minst ett år så att han eller hon under denna tid kan använda endast en personbil, buss, paketbil, lastbil, eller traktor som är försedd med alkolås (övervakad körrätt). Polisen kan besluta om övervakad körrätt redan före domstolsbehandlingen.

Alkolåset förhindrar att fordonet startar om alkoholhalten i förarens utandningsluft är minst 0,1 milligram per liter. Alkolåset kräver också slumpmässigt att utandningsprov ges under färden.

Övervakad körrätt förutsätter också att den övervakade besöker läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att diskutera användningen av berusningsmedel och deras inverkan på hälsan och de möjligheter det finns att få vård för missbruk. Den övervakade svarar själv för de kostnader som övervakad körrätt medför för honom eller henne. Dessa kostnader uppgår till ca 2 000 euro (kan också vara mer).


 
Publicerad 11.7.2019