Straffregistret

Straffregistret är ett riksomfattande centralregister där främst uppgifter om dem som dömts till frihetsstraff införs. Till straffregistret inhämtas uppgifter, i det registreras och ur det lämnas uppgifter som behövs för bestämmande och verkställighet av straffrättsliga påföljder. Uppgifter kan också lämnas ut för att användas vid utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet eller personliga lämplighet.

Uppgifterna i straffregistret är inte offentliga.


 
Publicerad 11.7.2019