Hakemusasiat

Käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista suuri ryhmä on ihmisten arkipäiväiseen elämään liittyvät hakemusasiat, joita on useita eri tyyppejä.

Kyse on asioista, jotka

  • pannaan vireille hakemuksella,
  • vaativat jollekin toimelle oikeuden vahvistuksen tai
  • vaativat jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin.

Hakemusasiat ratkaistaan käräjäoikeuden kansliassa ilman istuntokäsittelyä, kun kukaan ei vastusta hakemusta tai käräjäoikeuden istunnossa, kun asian osapuolet ovat erimielisiä.

Hakemusasioita ovat muun muassa avioero, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat, edunvalvojan määrääminen, pesänjakajan määräys, konkurssi ja yksityishenkilön velkajärjestely.

Lainhuudot ja kiinnitysasiat siirtyivät Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2010.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti ja isyyden tunnustamisen vahvistaminen ovat siirtyneet maistraattien hoidettavaksi 1.3.2003 lähtien.

 
Julkaistu 11.7.2019