Asiakirjan kuolettaminen

Jos jokin asiakirja, esimerkiksi osakekirja on kadonnut tai turmeltunut, käräjäoikeus voi hakemuksesta kuolettaa sen.

  • Asiakirjan omistaja tai se, jonka hallussa asiakirjan muuten pitäisi olla, voi tehdä käräjäoikeudelle hakemuksen asiakirjan kuolettamisesta. Samalla on annettava käräjäoikeudelle asiakirjasta jäljennös tai muu luotettava selvitys sen sisällöstä.
  • Lisäksi on esitettävä selvitys siitä, millä perusteella hakija on omistanut esimerkiksi osakekirjan.
  • Hakemus tehdään sen paikkakunnan käräjäoikeuteen, missä sitoumus on täytettävä. Ellei sellaista paikkaa ole asiakirjassa mainittu, hakemus tehdään sitoumuksella velvoitetun henkilön asuinpaikan käräjäoikeuteen. Ellei näitä säännöksiä jossakin tapauksessa voida soveltaa, asian käsittelee hakijan asuinpaikan käräjäoikeus.
  • Kun kysymys on kiinnityksen vahvistamisesta annetun panttikirjan kuolettamisesta, hakemus on jätettävä kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeuteen.
 
Julkaistu 11.7.2019