Hakemusasian käsittely

Hakemusasian, jossa on kysymys vain tietyn tapahtuman rekisteröinnistä, esimerkiksi avioeron, käräjäoikeus ratkaisee kansliakäsittelyssä. Silloin kun kyse on hakijan ja vastapuolen välisestä erimielisyydestä, käräjäoikeus käsittelee asian niin kuin muutkin riita-asiat eli yleensä käräjäoikeuden istunnossa.

Käsittelyvaiheet

  • Hakija tuo, lähettää tai faksaa hakemuksensa liitteineen käräjäoikeuden kansliaan.
  • Hakemuksen voi hakijan puolesta tuoda kansliaan joku muukin.
  • Käräjäoikeudessa hakemus ensin tutkitaan alustavasti ja pyydetään kirjeitse tai puhelimitse mahdollisesti tarvittavat lisätiedot tai lisäasiakirjat.
  • Jos hakemus koskee muidenkin osallisten oikeutta, käräjäoikeus pyytää heiltä lausuman eli vastauksen hakemukseen.

Ratkaisu kansliassa

  • Jos asiassa ei hakijan lisäksi ole muita osallisia, käsittelijä ratkaisee asian asiakirjojen perusteella kansliassa.
  • Samoin tapahtuu, jos muita osallisia on, mutta he eivät vastusta hakemusta tai, jos asia vastustamisesta huolimatta on täysin selvä.

Ratkaisu istunnossa

  • Käräjäoikeus kutsuu riitaisessa hakemusasiassa sekä hakijan että hänen vastapuolensa asian laadusta riippuen valmisteluistuntoon tai pääkäsittelyyn. Todistajia voidaan kuulla vain pääkäsittelyssä.
  • Tuomari ratkaisee asian joko heti istunnon päätyttyä ja ilmoittaa ratkaisun suullisesti osapuolille tai ilmoittaa päivän, jolloin hän antaa ratkaisun kansliassa.
  • Riitaisessa hakemusasiassa asian hävinnyt osapuoli voi joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden ratkaisu lähetetään hakijalle tai hakija voi halutessaan myös noutaa sen käräjäoikeuden kansliasta.

Maksu

Käräjäoikeus perii asian käsittelystä hakijalta maksun.

 
Julkaistu 11.7.2019