Perintöasiat

Pesänjakajan määrääminen

  • Jos kuolinpesän osakkaat tai eroamassa olevat puolisot eivät pääse sopimukseen jaettavana olevan omaisuuden jaosta, käräjäoikeus määrää hakemuksesta pesänjakajan tekemään jaon.
  • Pesänjakaja voi olla asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai kuka tahansa tehtävään kykenevä henkilö. Pesänjakajaksi määrätään yleensä hakijan esittämä henkilö. Hänen on kuitenkin oltava puolueeton kaikkiin osapuoliin nähden. Hakemuksen yhteydessä on esitettävä pesänjakajaksi ehdotetun kirjallinen suostumus.
  • Pesänjakajan määräystä voi hakea kuka tahansa kuolinpesän osakkaista tai kumpi tahansa puolisoista eikä hakemusta tarvitse perustella.
  • Pesänjakajalla on oikeus saada palkkio ja korvaus kuluistaan kuolinpesän varoista, jos kuolinpesässä ei ole varoja pesänjakajaa hakeneelta henkilöltä tai avioerotilanteessa puolisoilta.

  • Pesänjakajan suorittamaa jakoa voi moittia käräjäoikeudessa.

Mistä pesänjakajan määräystä haetaan

  • Hakemus on jätettävä vainajan kotikunnan käräjäoikeuteen kun kyse on kuolinpesän jaosta.
  • Jos kyse on avioeron jälkeisestä omaisuuden jaosta, pesänjakajan määräystä on haettava kumman tahansa puolison kotipaikan käräjäoikeudelta.

Muita perintöasioita

  • Testamenttia ei nykyään tarvitse valvoa tuomioistuimessa. Riittää, kun se annetaan tiedoksi perillisille.
  • Perukirja toimitetaan verovirastoon.
 
Julkaistu 11.7.2019