Ratkaisu

Tuomioistuimen ratkaisu on julkinen, jollei tuomioistuin määrää sitä joltakin osin pidettäväksi salassa. Asianosaisilla on oikeus saada tieto salassa pidettävänkin ratkaisun sisällöstä.

Ratkaisu voidaan määrätä pidettäväksi tarpeellisin osin salassa, jos ratkaisu sisältää laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja tai tietoja, jotka tuomioistuin on määrännyt pidettäviksi salassa taikka tietoja, joiden salassa pitämiseksi asian suullinen käsittely on toimitettu yleisön läsnä olematta.

Ratkaisun lopputulosta ja sovellettuja lainkohtia ei voida määrätä pidettäväksi salassa, vaan ne ovat aina julkisia. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä salassa pidettäväksi asianomistajan henkilöllisyyden rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluonteista hänen yksityiselämäänsä liittyvää seikkaa. Esimerkkinä tällaisesta asiasta voidaan mainita seksuaalirikosasiat. Myös turvapaikanhakijan henkilöllisyys voidaan tietyin edellytyksin määrätä pidettäväksi salassa.

 
Julkaistu 11.7.2019