Etusivu » Maksut » Maksujärjestelmä

Maksujärjestelmän pääpiirteet


Oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja peritään korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa. Maksu sisältää korvauksen asiassa annettavasta ratkaisun tai välipäätöksen sisältävästä toimituskirjasta. Lisäksi maksu sisältää korvauksen muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä perittävästä maksusta tai kustannusten korvauksesta säädetä erikseen. Tuomioistuinmaksu peritään pääsääntöisesti myös silloin, kun kanne, valitus tai hakemus peruutetaan.

Määrätyt asiat käsitellään maksutta. Tällaisia ovat esim. virallisen syyttäjän ajamat rikosasiat ensimmäisessä tuomioistuinasteessa.

Otemaksu, jäljennösmaksu ja todistusmaksu peritään erikseen tilatuista asiakirjoista, ellei erikseen ole säädetty maksuvapautusta. Esimerkiksi toimituskirjasta asianomistajalle virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa ei maksua peritä.

Erillisiä kustannuksia ovat kuulutuskustannukset virallisessa lehdessä tai muissa lehdissä. Eräissä hakemusasioissa kuulutuskustannukset (ns. taulukkokuulutukset) sisältyvät maksuun, eikä niitä siten erikseen peritä. Asianosaisen laiminlyötyä hänen velvollisuutenaan olleen jäljennösten antamisen, ne valmistetaan hänen kustannuksellaan. Ääni- tai kuvanauhoitteesta taikka muusta tallenteesta peritään tilaajalta nauha- tai tallennekustannus ja toimituskustannus. Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään laskutetut maksut, palkkiot ja kustannukset täysimääräisesti.

Maksuvelvollisia ovat asian vireillepanija (kantaja, hakija tai sijaan tullut), muutoksenhakuasiassa muutoksenhakija ja muiden suoritteiden osalta tilaaja.

Se, jolle on myönnetty oikeusapua, on vapaa maksuvelvollisuudesta. Määrätyt tahot ovat myös maksuvelvollisuudesta vapaita. Näitä ovat mm. poliisi-, esitutkinta-, syyttäjä- ja ulosottoviranomaiset.

Maksut peritään suoritteen valmistumisen jälkeen, pääsääntöisesti laskulla. Myös asiakirjat voidaan toimittaa asiakkaalle postitse.

 
Julkaistu 29.8.2016