Muutoksenhaku

Käräjäoikeuden tuomioon tai päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea ratkaisuun muutosta, ellei sitä jossain tapauksessa ole erikseen kielletty.

Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa. Asiassa tarvitaan pääsääntöisesti jatkokäsittelylupa, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla.

 
Julkaistu 11.7.2019