Kiireelliseksi määrääminen

Asianosainen voi vaatia käräjäoikeutta määräämään asiansa käsittelyn kiireelliseksi. Kiireelliseksi määrääminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti, jos siihen on erityisen painava syy. Harkittaessa, onko asia määrättävä kiireelliseksi otetaan huomioon muun muassa oikeuskäsittelyn siihenastinen kesto sekä asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Asianosaisen on tehtävä käräjäoikeudelle kirjallinen hakemus, jossa on esitettävä seikat, joihin vaatimus kiireelliseksi määräämisestä perustuu. Ratkaisun asiassa tekee käräjäoikeuden tuomari. Kiireelliseksi määrätty asia on käsiteltävä käräjäoikeudessa ilman aiheetonta viivytystä ennen muita asioita.

 
Julkaistu 9.7.2019