Maaoikeusasiat

Maaoikeudet käsittelevät kiinteistötoimituksista aiheutuvia riitoja ja valituksia. Tällaisia ovat kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetuista halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksista sekä lunastuslain ja yksityistielain mukaisista toimituksista tehdyt valitukset. Menettely maaoikeudessa muistuttaa suurelta osin käräjäoikeuden riita-asiain menettelyä.

Maaoikeusasioita käsittelevät Etelä-Savon, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Käräjäoikeuden erillisenä osastona toimivassa maaoikeudessa on näihin asioihin erikoistunut käräjätuomari puheenjohtajana ja maaoikeusinsinööri sekä pääkäsittelyissä kaksi lautamiestä. Maaoikeuden ratkaisuihin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta.

 
Julkaistu 9.7.2019