Pääkäsittely

Yksinkertaisessa asiassa pääkäsittely voidaan pitää välittömästi valmisteluistunnon jälkeen. Monimutkaisissa asioissa, joissa on henkilötodistajia, pääkäsittely pidetään erikseen sovittuna ajankohtana.

Pääkäsittelyn aluksi puheenjohtaja kertoo, mihin asian valmistelussa on päädytty ja mitä osapuolet ovat vaatineet. Sen jälkeen kantajan ja vastaajan vuorollaan pitää tarkemmin perustella vaatimuksensa. Tämän jälkeen istunnossa käydään läpi kirjalliset todisteet ja kuullaan todistajia. Pääkäsittely päättyy asianosaisten loppulausuntoihin, joissa he esittävät mielipiteensä siitä, kuinka asia tulisi ratkaista.

Myös pääkäsittelyyn asianosaisten tulee valmistautua huolellisesti. On tärkeää, että kaikki asiassa oleelliset seikat on palautettu mieleen. Pääkäsittelyssä ei saa enää esittää uusia väitteitä eikä sellaisia todisteita, joita ei valmistelussa ole ilmoitettu paitsi, jos ilmoittamatta jättämisen voidaan olettaa johtuneen pätevästä syystä. Pääkäsittelyä ei voida lykätä kuin hyvin poikkeuksellisesta syystä. Käräjäoikeuden istuntoon on tultava hyvissä ajoin.

Useimmiten asian valmistelua johtanut tuomari on pääkäsittelyn puheenjohtaja ja ratkaisee asian yksin. Tarvittaessa pääkäsittelyssä voi olla kolme tuomaria.

 
Julkaistu 9.7.2019