Ratkaisu

Riita-asiassa ratkaisu annetaan joko heti istunnon jälkeen tai myöhemmin kansliassa, jolloin ratkaisu on siellä asianosaisten luettavissa. Ratkaisu toimitetaan pyynnöstä asianosaisille, esimerkiksi sähköpostilla. Ratkaisun nimi on tuomio tai päätös.

Ratkaisuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta hovioikeudelta ratkaisuun liitettyjen ohjeiden mukaan.

Mikäli ratkaisuun ei haeta muutosta määräajassa, se tulee lainvoimaiseksi eli lopulliseksi.

Käräjäoikeus ei huolehdi tuomion täytäntöönpanosta, vaan osapuolen on itse otettava yhteyttä vastapuoleen tai ulosottoon.

 
Julkaistu 9.7.2019