Sähköinen haastehakemus

Sähköinen asiointi on summaarisessa riita-asiassa pakollista muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille 1.9.2019 lukien. Haastehakemus on toimitettava käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua tai tietojärjestelmäyhteyttä (Santra).

Sähköinen asiointipalvelu

Sähköinen asiointipalvelu soveltuu paitsi yksityishenkilöiden myös yritysten ja yhteisöjen, kuten pienempien perintätoimistojen ja kuntien käyttöön.

Kantaja voi lähettää haastehakemuksen käräjäoikeuteen sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa voi myös seurata asian etenemistä, noutaa käräjäoikeuden ratkaisun ja siirtää se ulosottoon.

Lisätietoa sähköisestä asioinnista löytyy oikeus.fi:n sivulta Sähköinen asiointi.

Tietojärjestelmäyhteys (Santra-järjestelmä)

Tietojärjestelmäyhteys soveltuu paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille, kuten suurille perintätoimistoille, valtiolle tai kunnille. Näiden tulee omalla kustannuksella kehittää tietojärjestelmäänsä siten, että se muodostaa vahvistetun tiedostomallin mukaisia hakemustietueita. Tiedostokuvaukset löytyvät Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Testausten jälkeen Oikeusrekisterikeskus hyväksyy yrityksen tai yhteisön Santran ja tuomiorekisterin käyttäjäksi.

Tietojärjestelmäyhteys välittää kantajan lähettämät konekieliset haastehakemukset käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmään. Tuomiorekisteristä kantaja voi noutaa käräjäoikeuden antamat ratkaisut.

 
Julkaistu 1.9.2019