Rikosasiat

Rikosasian oikeudenkäynnissä selvitetään, onko epäilty syyllistynyt rikokseen, ja päätetään, millainen rangaistus syylliselle teostaan määrätään. Yleensä rikosasiat käsitellään käräjäoikeuden istunnossa mutta vastaajan tunnustamat yksinkertaiset asiat voidaan ratkaista myös kirjallisessa menettelyssä, jolloin ratkaisu tehdään pelkästään asiakirjojen perusteella.

Rikosasiassa käräjäoikeuteen joutuu se, jota syytetään vaikkapa varkaudesta, rattijuopumuksesta, pahoinpitelystä tai muusta rangaistavasta teosta. Rikosasian käsittelyyn liittyy usein rikoksen uhrin eli asianomistajan vahingonkorvausvaatimus.

Rikosjutun osallisia ovat syyttäjä, syytetty eli vastaaja ja uhri eli asianomistaja. Oikeudessa kuullaan usein myös todistajia.

Rikosasiaa voidaan jo ennen oikeudenkäyntiä sovitella. Rikoksestaepäilty ja uhri voivat sopia rikoksen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Sovittelusta huolimatta asian käsittely voi varsinkin vakavissa rikoksissa johtaa oikeudenkäyntiin.

Rikoksen uhrille voidaan eräissä tapauksissa maksaa rikosvahinkolain nojalla korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, esinevahingosta ja muusta omaisuusvahingosta. Lisää tietoa on Valtiokonttorin sivuilla.


 
Julkaistu 10.7.2019