Rikosasiat

Rikosasian oikeudenkäynnissä selvitetään, onko epäilty syyllistynyt rikokseen, ja päätetään, millainen rangaistus syylliselle teostaan määrätään. Yleensä rikosasiat käsitellään käräjäoikeuden istunnossa mutta vastaajan tunnustamat yksinkertaiset asiat voidaan ratkaista myös pelkän kirjallisen käsittelyn perusteella.

Rikosasiassa käräjäoikeuteen joutuu se, jota syytetään vaikkapa varkaudesta, rattijuopumuksesta, pahoinpitelystä tai muusta rangaistavasta teosta. Rikosasian käsittelyyn liittyy usein uhrin eli asianomistajan vahingonkorvausvaatimus.

Rikosjutun osallisia ovat virallinen syyttäjä, syytetty ja uhri eli asianomistaja. Oikeudessa kuullaan usein myös todistajia.

Rikosasiaa voidaan jo ennen oikeudenkäyntiä sovitella. Rikoksen tekijä ja uhri voivat sopia rikoksen aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Sovittelusta huolimatta asian käsittely voi varsinkin vakavissa rikoksissa johtaa oikeudenkäyntiin.

Rikoksen uhrille voidaan eräissä tapauksissa maksaa rikosvahinkolain nojalla korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, esinevahingosta ja muusta omaisuusvahingosta. Lisää tietoa on Valtiokonttorin sivuilla.

 
Julkaistu 20.6.2018