Asianosaiset ja todistajat

Asianosaiset

Syyttäjä

Syyttäjä vaatii rangaistusta rikoksesta epäillylle. Lisätietoa syyttäjän tehtävistä saat syyttäjälaitoksen sivuilta.

Syytetty

Vastaaja eli syytetty on henkilö, jolle syyttäjä vaatii rangaistusta. Käräjäoikeus ilmoittaa haasteessa, tarvitseeko syytetyn saapua oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti paikalle vai voiko hän halutessaan käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä. Asia voidaan käsitellä käräjäoikeuden istunnossa eli pääkäsittelyssä syytetyn läsnä olematta, mikäli syytetyn läsnäolo asian selvittämiseksi ei ole tarpeen, esimerkiksi kun teko on tunnustettu esitutkinnassa,. Hänellä on kuitenkin aina halutessaan oikeus olla paikalla pääkäsittelyssä.

Asianomistaja

Asianomistaja on väitetyn rikoksen uhri tai vahinkoa kärsinyt. Hän voi vaatia rikoksen tekijältä vahingonkorvausta. Asianomistajan läsnäolo oikeudenkäynnissä ei aina ole tarpeen, koska useimmiten syyttäjä esittää korvausvaatimukset hänen puolestaan. Hänet kutsutaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, jos asian selvittäminen sitä vaatii. Usein syyttäjä haluaa kuulla asianomistajaa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa, etenkin väkivaltarikoksissa. Tällöin asianomistaja saa vastaavan korvauksen oikeudenkäyntiin saapumisesta kuin todistaja. Muussa tapauksessa saapuminen pääkäsittelyyn on vapaaehtoista. Oikeudenkäynnissä asianomistajan on pysyttävä totuudessa.


Todistaja

Todistaja on henkilö, jonka havaintojen tai asiantuntemuksen avulla asiaa pyritään selvittämään. Todistajan tehtävä on kertoa, mitä hän varmasti muistaa tapahtumista ja itse tekemistään havainnoista. Hän ei ole asiassa osapuolten edustajana eikä hänen siten todistaessaan pidä ajatella kenenkään etua. Todistaja voi kieltäytyä todistamasta, jos vastaajana on hänen lähisukulaisensa. Kutsua saapua oikeuteen on kuitenkin aina noudatettava, ja todistamisesta kieltäytymisestä ilmoitettava pääkäsittelyssä. Todistajalle maksetaan päivärahä sekä korvaus oikeudenkäyntiin saapumisesta aiheutuneesta ansionmenetyksestä ja matkakuluista.


 
Julkaistu 15.8.2019