Nuori rikoksentekijä

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka rikoksen tehdessään on 15–20-vuotias.

Kun nuori rikoksentekijä syyllistyy rikokseen, josta seurauksena voi olla vankeusrangaistus, hänen henkilökohtaisista olosuhteistaan pyritään hankkimaan selvitys. Ehdollista vankeustuomiota annettaessa käräjäoikeuden tulee ottaa kantaa siihen, onko nuori rikoksentekijä asetettava valvontaan.


Alle 15-vuotias rikoksentekijä

Alle 15-vuotiaana rikoksen tehneen asiaa ei käsitellä oikeudessa eikä hänelle tuomita rangaistusta. Alle 15-vuotiaana rikoksen tehneestä tehdään lastensuojeluilmoitus. Hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään sosiaaliviranomaisten kanssa. Myös alle 15-vuotias rikoksentekijä joutuu korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingon.


15 - 17 -vuotias rikoksentekijä

Tuomittaessa rangaistusta 15–17-vuotiaana rikoksen tehneelle noudatetaan sääntöä, jonka mukaan rangaistuksen määrä on enintään 3/4 siitä, mitä täysi-ikäiselle tekijälle tuomittaisiin. Alle 18-vuotiasta ei yleensä tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet voidaan jättää myös rangaistukseen tuomitsematta, jos oikeus katsoo, että teko on johtunut ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta. Nuorten rikosasiat on käsiteltävä kiireellisesti.


Nuorisorangaistus

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta voidaan tuomita 4 – 12 kuukauden pituinen nuorisorangaistus. Sen tarkoituksena on erityisesti uusien rikosten ehkäisy ja rikoksen tekijän sosiaalisen selviytymisen edistäminen.

Nuorisorangaistusta ei suoriteta rangaistuslaitoksessa mutta tuomittu on koko rangaistuksen ajan valvonnassa. Nuorisorangaistukseen kuuluu valvonnan alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia sekä niiden yhteydessä annettavaa tukea ja ohjausta. Nuorisorangaistus sisältää lisäksi valvottua palkatonta työntekoa ja työelämään perehtymistä. Myös päihteiden käyttöä valvotaan. Nuorisorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtii Rikosseuraamuslaitos.

Jos tuomittu nuori rikkoo nuorisorangaistuksen suorittamisesta hänelle annettuja määräyksiä tai tekee uusia rikoksia, hänet voidaan tuomita sen sijasta muuhun rangaistukseen, esimerkiksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Nuoren henkilön vahingonkorvausvelvollisuus

Vahingonkorvausvelvollisuus ei riipu siitä, onko rikoksentekijä tuomittu rangaistukseen. Tekijä joutuu korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingon. Tämä koskee myös alle 15-vuotiaita. Vahingonkorvausvelvollisuutta voidaan kuitenkin sovitella, jos olosuhteet ovat sellaiset, että täyden korvauksen määrääminen alaikäisen lapsen maksettavaksi olisi kohtuutonta.

 
Julkaistu 10.7.2019