Valmistelu

Yleensä rikosasian käsittely tuomioistuimessa jakaantuu kirjalliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Yksinkertainen, tunnustettu rikosasia voidaan ratkaista myös pelkän kirjallisen menettelyn perusteella.

Käräjäoikeus ryhtyy käsittelemään rikosjuttua, kun syyttäjän haastehakemus on saapunut käräjäoikeuteen. Tarvittaessa käräjäoikeus pyytää asianomistajaa ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksensa, ellei syyttäjä vaadi sitä hänen puolestaan.

Vastaajalle lähetetään haaste, jossa hänet kutsutaan pääkäsittelyyn vastaamaan esitettyyn rangaistusvaatimukseen ja asianomistajien korvausvaatimuksiin. Usein vastaajaa samalla kehotetaan toimittamaan kirjallinen vastaus käräjäoikeudelle jo ennen istuntokäsittelyä.

Käräjäoikeus lähettää kutsut pääkäsittelyyn myös todistajille ja asianomistajille, joiden läsnäolo on asian selvittämiseksi tarpeen.

Niille asianomistajille, jotka eivät ole esittäneet vaatimuksia tai joiden vaatimukset syyttäjä esittää, ei lähetetä kutsua. He saavat tulla pääkäsittelyyn, mutta heidän on otettava sen ajankohdasta itse selko. Jotkut käräjäoikeudet lähettävät kaikille asianomistajille ilmoituksen asian käsittelystä.

 
Julkaistu 20.6.2018