Seuraamukset

Rikosasia voi päättyä kahdella eri tavalla.

Jos havaitaan, ettei vastaaja ole syyllistynyt tekoon, josta häntä on syytetty, syyte hylätään ja vastaajalla on oikeus saada valtion varoista kohtuullinen korvaus oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista.

Jos vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen, määrätään hänelle seuraamuksena:

 • rikesakko
 • sakko
 • ehdollinen vankeusrangaistus
 • nuorisorangaistus
 • valvontarangaistus
 • yhdyskuntapalvelu
 • ehdoton vankeusrangaistus
 • yhdistelmärangaistus
 • rikosuhrimaksu
 • ajokielto
 • liiketoimintakielto
 • menettämisseuraamus.

Mahdollista on sekin, että vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen, mutta hänet jätetään kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Näin voidaan menetellä esimerkiksi, jos rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä tai jos alle 18-vuotiaan tekemän rikoksen katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta.

Syyntakeeton jätetään aina rangaistukseen tuomitsematta.

Rikesakon määrää poliisi-, rajavartio- tai tullimies tai erätarkastaja.

Rikosrekisteri on valtakunnallinen keskusrekisteri, johon merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Tietoja kerätään ja talletetaan ja niitä luovutetaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten. Lisätietoa rikosrekisteristä on Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla.

Rangaistuksista lisätietoa on Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla.


 
Julkaistu 10.7.2019