Skuldsaneringsärenden

Med hjälp av skuldsanering kan en insolvent person som råkat i svåra skuldproblem få ordning på sin ekonomiska situation.

Gäldenären ska ansöka om skuldsanering hos tingsrätten i sin hemkommun.

För den som ansöker om skuldsanering är det skäl att först vända sig till kundservicen hos rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning.

Tingsrätten kan för gäldenären fastställa ett betalningsprogram, i vilket det bestäms hur han ska betala sina skulder under de följande åren.

Betalningsprogrammet omfattar tre till fem år och under den tiden ska gäldenären använda alla tänkbara extra tillgångar till att betala sina skulder.

När gäldenären till har betalat en så stor del av sina skulder som anges i betalningsprogrammet befrias han från resten av sina skulder.

Betalningsprogrammet kan på ansökan ändras, om gäldenärens förhållanden har förändrats väsentligt under betalningsprogrammet. Om gäldenärens inkomster stiger eller hans eller hennes betalningsförmåga annars förbättras, ska gäldenären i enlighet med vad som anges i betalningsprogrammet göra större avbetalningar på skulden.

Om gäldenären inte följer betalningsprogrammet, kan domstolen bestämma att det förfaller.

Du kan läsa mer om ekonomi- och skuldrådgivningsfrågor på webbplatsen för Ekonomi- och skuldrådgivning.

 
Publicerad 11.7.2019