Uppgifter om en rättegång

Följande uppgifter om en rättegång är alltid offentliga:

  1. vilken domstol som behandlar ärendet
  2. hurdant ärende det är frågan om (ärendets art)
  3. processens gång
  4. den muntliga förhandlingens tid och plats
  5. uppgifter som behövs för identifiering av personer

Domstolen kan dock bestämma om hemlighållande av målsägandens identitet i brottmål som gäller omständigheter av synnerligen känslig natur i målsägandens privatliv. Exempel på detta är t.ex. till sexualbrott. Under vissa förutsättningar kan det förordnas att även en asylsökandes identitet ska hemlighållas.


 
Publicerad 11.7.2019