Sökande av ändring

Den part som inte är nöjd med tingsrättens dom eller avgörande kan överklaga det.

Behandlingen av ärendet fortsätter i hovrätten. När tingsrättens avgörande överklagas genom besvär behövs det i regel tillstånd till fortsatt handläggning.


 
Publicerad 11.7.2019