Tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål

1) i domkretsen för Ålands tingsrätt ingår landskapet Åland,

2) i domkretsen för Helsingfors tingsrätt ingår Helsingfors stad,

3) domkretsen för Östra Nylands tingsrätt ingår landskapet Nyland, med undantag för Helsingfors stad, samt Pyttis kommun,

4) i domkretsen för Kymmenedalens tingsrätt ingår landskapen Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen och Södra Savolax, med undantag för Pyttis kommun,

5) i domkretsen för Lapplands tingsrätt ingår landskapen Kajanaland och Lappland,

6) i domkretsen för Uleåborgs tingsrätt ingår landskapet Norra Österbotten,

7) i domkretsen för Birkalands tingsrätt ingår landskapen Birkaland och Satakunta,

8) till Vasa hovrätts domkrets hör Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter och

9) i domkretsen för Egentliga Finlands tingsrätt ingår landskapen Egentliga Finland och Egentliga Tavastland.

Behörig tingsrätt i ett summariskt tvistemål enligt kommun (pdf, 0.42 Mt)


 
Publicerad 1.9.2019