Förberedelse

Brottmålsprocessen i domstolen indelas i förberedelse och huvudförhandling.

Tingsrätten börjar behandla ett brottmål när åklagarens stämningsansökan har kommit till tingsrätten. Vid behov ber tingsrätten målsäganden meddela sitt skadeståndsanspråk om inte åklagaren yrkar skadestånd för hans räkning.

Till svaranden skickas en stämning, i vilken han kallas till huvudförhandlingen för att besvara det framlagda straffyrkandet och målsägandens skadeståndsanspråk. Svaranden kan uppmanas att redan före huvudförhandlingen tillställa tingsrätten ett skriftligt bemötande.

Tingsrätten skickar kallelse till huvudförhandlingen också till de vittnen och målsägande vilkas närvaro behövs för att saken ska kunna utredas.

De målsägande som inte meddelat skadeståndsanspråk eller vars skadeståndsyrkanden framställs av åklagaren får ingen kallelse. De får komma till huvudförhandlingen, men de måste själva ta reda på när den hålls. Några tingsrätter skickar ett meddelande om sammanträdet till alla parter i målet.

Ett enkelt, erkänt brottmål kan också avgöras i skriftlig förfarande varvid avgörandet görs enbart på basis av handlingarna.


 
Publicerad 11.7.2019