Villkorligt fängelsestraff

Ett fängelsestraff som är kortare än två år kan utdömas som villkorligt, om inte brottets allvar, gärningsmannens tidigare brottslighet eller andra omständigheter förutsätter att ovillkorligt fängelsestraff döms ut. Enligt straffpraxis döms förstagångsförbrytare i regel till ett villkorligt straff. Domstolen bestämmer fängelsestraffets längd och prövotiden, som är 1–3 år. Om den dömda under prövotiden inte begår något brott får han eller hon inte fängelse och straffet förfaller. Om den dömda under prövotiden begår ett brott för vilket det döms ett fängelsestraff, kan det bestämmas att också det tidigare villkorliga fängelsestraffet ska verkställas genom att döma ut ett gemensamt fängelsestraff för det tidigare och nya straffet.

I samband med villkorligt fängelse, kan det dessutom dömas ut böter. Dessa böter ska alltid betalas och återbetalas inte heller i sådant fall att det senare bestäms att det villkorliga fängelsestraffet ska avtjänas i fängelse. Om det villkorliga fängelsestraffet är 8 månader eller längre kan även samhällstjänst dömas ut som tilläggspåföljd.

 
Publicerad 11.7.2019