Dom­sto­lar­na

Alla domstolar är oberoende när de utövar dömande makt.

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och som högsta instans högsta domstolen. Förvaltningsdomstolar är förvaltningsdomstolarna och som högsta instans högsta förvaltningsdomstolen. Specialdomstolar är marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen.
Sök dom­stol