Ingångssidan » Aktuellt » Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Två tingsdomartjänster T 13
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 4.12.2018)
Två tingsdomartjänster T 11
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 4.12.2018)
Två hovrättsrådstjänster T12 vid Åbo hovrätt
Åbo hovrätt (Sista ansökningsdag: 3.12.2018)
Två hovrättsrådstjänster T14 vid Åbo hovrätt
Åbo hovrätt (Sista ansökningsdag: 3.12.2018)
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kaksi määräaikaista käräjätuomarin T 11 virkasuhdetta
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 30.11.2018)
Vid Helsingfors hovrätt 8 tjänster som föredragande vid hovrätten T 9
Helsingfors hovrätt (Sista ansökningsdag: 28.11.2018)
Vid Helsingfors hovrätt 5-7 hovrättsrådstjänster T 12 för viss tid 1.1.-31.12.2019
Helsingfors hovrätt (Sista ansökningsdag: 28.11.2018)
Vid Helsingfors hovrätt 2 hovrättsrådstjänster T 14 för viss tid 1.1.-31.12.2019
Helsingfors hovrätt (Sista ansökningsdag: 28.11.2018)
Vid Vasa hovrätt en hovrättsrådstjänst T12 från och med 1.1.2019
Vasa hovrätt (Sista ansökningsdag: 26.11.2018)
Två hovrättsrådstjänster T12 på viss tid vid Åbo hovrätt
Åbo hovrätt (Sista ansökningsdag: 16.11.2018)
Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänst för viss tid (T11)
Östra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 29.2.2016)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 19.8.2015