Ingångssidan » Aktuellt » Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Vid högsta förvaltningsdomstolen tillsätts från 1.9.2018 tjänsten som PRESIDENT
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 16.3.2018)
Tre förvaltningsrättsdomartjänster (T 13)
Åbo förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 12.3.2018)
EN TJÄNST SOM MARKNADSRÄTTSDOMARE T13
Marknadsdomstolen (Sista ansökningsdag: 9.3.2018)
Tingsdomare T 13
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 6.3.2018)
Käräjätuomarin T13 määräaikainen virkasuhde ajalle 1.4.-31.12.2018
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 6.3.2018)
Vid Helsingfors förvaltningsdomstol är fyra (4) tjänster som förvaltningsrättsdomare T13 lediga
Helsingfors förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag 28.2.2018)
Förvaltningsdomarvikariat
Ålands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 22.12.2017)
Lediga arbetsplatser
Östra Finlands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 25.10.2017)
Avoimet tehtävät
Östra Finlands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 15.5.2017)
Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänst för viss tid (T11)
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (Sista ansökningsdag: 29.2.2016)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 19.8.2015