Ingångssidan » Aktuellt » Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Tre (3) tjänster som hovrätts föredragande T9 vid Åbo hovrätt
Åbo hovrätt (Sista ansökningsdag: 13.9.2018)
Tingsdomare T 13
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 7.9.2018)
Vid högsta förvaltningsdomstolen en tjänst som REFERENDARIERÅD (T 12)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 3.9.2018)
Vid högsta förvaltningsdomstolen fyrå tjänster som REFERENDARIERÅD (T 13)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 3.9.2018)
Määräaikainen käräjätuomarin T13 virkasuhde ajalle
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 20.8.2018)
Fyra förvaltningsrättsdomartjänster (T 11), Åbo förvaltningsdomstol
Åbo förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 20.8.2018)
En tjänst som föredragande (T 9), Åbo förvaltningsdomstol
Åbo förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 20.8.2018)
Käräjätuomarin T11 virka
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 15.8.2018)
Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänst för viss tid (T11)
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (Sista ansökningsdag: 29.2.2016)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 19.8.2015