Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Två visstidstjänster (T 11) som förvaltningsrättsdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol
Östra Finlands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 3.3.2020)
Två tjänster (T 11) som förvaltningsrättsdomare vid Östra Finlands för-valtningsdomstol
Östra Finlands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 2.3.2020)
Domarförslagsnämnd
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 21.2.2020)
Domarförslagsnämnden för mandatperioden 15.5.2020 - 14.5.2025
Högsta domstolen (Sista ansökningsdag: 21.2.2020)
6 hovioikeuden esittelijän T 9 virkaa Helsingin hovioikeudessa
Helsingfors hovrätt (Sista ansökningsdag: 20.2.2020)
Ett tidsbundet tjänsteförhållande som tingsdomare T11 för tiden 12.4. – 31.12.2020
Österbottens tingsrätt (Sista ansökningsdag: 19.2.2020)
Två tingsdomartjänster T13
Österbottens tingsrätt (Sista ansökningsdag: 19.2.2020)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 13.9.2019