Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Tre tjänster som föredragande (T 9), Åbo förvaltningsdomstol
Åbo förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 16.6.2020)
Vid Vasa hovrätt en tjänst som hovrättens föredragare T9
Vasa hovrätt (Sista ansökningsdag: 20.5.2020)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 25.3.2020