Ingångssidan » Aktuellt » Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

MEDDELANDE OM VAKANT UPPDRAG SOM ERSÄTTARE I DOMARFÖRSLAGSNÄMNDEN
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 8.6.2018)
Ett tjänsteförhållande som tingsdomare för viss tid T 11
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 8.6.2018)
Käräjätuomarin T 11 virka
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 5.6.2018)
Vid Östra Finlands förvaltningsdomstol lediganslås tjänsten som ÖVERDOMARE (D 19)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 4.6.2018)
Lediga arbetsplatser
Östra Finlands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 25.10.2017)
Avoimet tehtävät
Östra Finlands förvaltningsdomstol (Sista ansökningsdag: 15.5.2017)
Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänst för viss tid (T11)
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (Sista ansökningsdag: 29.2.2016)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 19.8.2015