Ingångssidan » Aktuellt » Lediga arbetsplatser

Lediga arbetsplatser

Lediga juristtjänster vid domstolarna

Helsingin hovioikeudessa 10 hovioikeuden esittelijän T 9 virkaa
Helsingfors hovrätt (Sista ansökningsdag: 15.3.2019)
Käräjätuomari T 11
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 11.3.2019)
Käräjätuomari T 13
Västra Nylands tingsrätt (Sista ansökningsdag: 11.3.2019)
Vid marknadsdomstolen tjänsten som ÖVERDOMARE (D 19).
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 8.3.2019)
Ett tjänsteförhållande som hovrättsråd T14 vid Åbo hovrätt
Åbo hovrätt (Sista ansökningsdag: 8.3.2019)
Vid högsta domstolen förklaras ledig att sökas tjänsten som president
Högsta domstolen (Sista ansökningsdag: 28.2.2019)
Vid Vasa hovrätt en hovrättsrådstjänst T12 för viss tid
Vasa hovrätt (Sista ansökningsdag: 25.2.2019)
Vid Vasa hovrätt två tjänster som hovrättens föredragande T9
Vasa hovrätt (Sista ansökningsdag: 25.2.2019)
Vid högsta förvaltningsdomstolen en tjänst som REFERENDARIERÅD (T 13)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 8.2.2019)
Vid högsta förvaltningsdomstolen sex tjänster som JUSTITIESEKRETERARE (T 11)
Högsta förvaltningsdomstolen (Sista ansökningsdag: 8.2.2019)
En tingsdomarstjänst T11 vid Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 27.12.2018)
En tingsdomarstjänst T13 vid Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt (Sista ansökningsdag: 21.12.2018)
Vid Östra Nylands tingsrätt tingsdomartjänst för viss tid (T11)
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (Sista ansökningsdag: 29.2.2016)
2 hallinto-oikeustuomarin (T11) virkasuhdetta määräajaksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sista ansökningsdag 18.3.2015)

Andra lediga arbetsplatser vid domstolarna

 
Publicerad 19.8.2015