Rättegångsbiträdesnämndens sammansättning 1.1.2018 - 31.12.2019

Ordförande, hovrättens president Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemi hovrätt
Ersättare, hovrättsrådet Antti Vaittinen, Vasa hovrätt

Vice ordförande, professor (emer.) Pekka Viljanen, Åbo universitet
Ersättare, professor Tuula Linna, Helsingfors universitet

Medlem, lagman Marja Virtanen, Etelä-Savon käräjäoikeus, Södra Savolax tingsrätt
Ersättare, tingsdomare Pekka Päivänsalo, Helsingfors tingsrätt

Medlem, marknadsrättsdomare Markus Mattila
Ersättare, förvaltningsdomare Jaana Moilanen, Helsingfors förvaltningsdomstol

Medlem, rättegångsbiträde med tillstånd Filip Markelin, Helsingfors
Ersättare, rättegångsbiträde med tillstånd Timo Riissanen, Esbo

Medlemmarna i rättegångsbiträdesnämnden har uppgiften som bisyssla.

Nämndens sekreterare är vicehäradshövding Iitu Viertola.
Nämndens avdelningssekreterare är Katri Kurvinen.

Rättegångsbiträdesnämndens medlemmar är en domare från hovrätterna, en domare från förvaltningsdomstolarna eller specialdomstolarna, en domare från tingsrätterna, ett rättegångsbiträde med tillstånd samt en medlem som företräder den juridiska forskningen och undervisningen. Varje medlem har en personlig ersättare. Nämnden väljer ordförande och vice ordförande inom sig.

 
Publicerad 13.9.2019