Register över rättegångsbiträden

Namnen på och orterna av rättegångsbiträden med tillstånd samt datum då tillstånd beviljats antecknas i ett offentligt register (registret över rättegångs¬biträden) som förs av rättegångsbiträdesnämnden. Dessa uppgifter är tillgängliga för alla.

Tills vidare är det inte möjligt att få ett registerutdrag som innehåller uppgifterna om alla rättegångsbiträden med tillstånd. 
Publicerad 30.12.2014