Behandling av personuppgifter

I egenskap av registeransvarig behandlar rättegångsbiträdesnämnden personuppgifter. Ytterligare uppgifter om behandlingen av personuppgifter finns i underliggande registerbeskrivning och hos nämnden (telefon: 029 56 43411 och 029 56 43412, e-post: oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi).

Dataskyddsbeskrivning, avgörandeverksamheten (pdf, 0.21 Mt)

 
Publicerad 15.10.2018