Obligatoriska ämnesstudier

Medeltalet för betyg för obligatoriska ämnesstudier beräknas utifrån de studieperioder som den juridiska utbildningsenheten i fråga uppgett som obligatoriska (se bilagan nedan). Vid beräkning av medeltal beaktas ändå inte sådana studieperioder, där prestationen endast bedömts verbalt med antingen godkänd eller underkänd, inte heller lärdomsprovet för rättsnotarie.

Verbala betyg omvandlas till numerära med tillämpning av Helsingfors universitets praxis för omvandling av betyg till den nya bedömningsskalan (0–5) enligt följande:

5 (utmärkt): 3-, 3, 3+, ECLA, SCLA, L, ET, Utmärkt

4 (berömlig): 2+, 2.5, MCLA, Mycket god

3 (god): 2-, 2, NSLA, CL, HT, God

2 (nöjaktig): 1, 1+, 1.5, A, LUB, TT, Nöjaktig, Mycket nöjaktig

1 (försvarlig): 1-

0 (underkänd) : Underkänd

Obligatoriska_amnesstudier.pdf (pdf, 0.16 Mt)

 
Publicerad 28.2.2018