Domarutbildningsnämndens ledamöter

Domarutbildningsnämndens sammansättning 1.1.2017 – 31.12.2021:

(ersättare inom parentes)

Ordförande

Justitierådet Kirsti Uusitalo, högsta domstolen
(Lagman Tuomas Nurmi, Helsingfors tingsrätt)

Vice ordförande

Justitierådet Eija Siitari, högsta förvaltningsdomstolen
(Överdomare Pirjo Pyhäjärvi, Norra Finlands förvaltningsdomstol)

Ledamöter

Tingsdomare Mika Illman, Västa Nylands tingsrätt
(Kanslichef Emil Waris, högsta förvaltningsdomstolen)

Överdomare Jaakko Kellosalo, Vasa förvaltningsdomstol
(Hovrättsrådet Minna Koskinen, Östra Finlands hovrätt)

Lagman Juha Nieminen, Norra Savolax tingsrätt
(Tingsdomare Jussi Sippola, Helsingfors tingsrätt)

Försäkringsdomstolsdomare Pekka Patrakka, försäkringsdomstolen
(Tingsdomare Ahti Kontturi, Uleåborgs tingsrätt)

Statsåklagare Ritva Sahavirta, Riksåklagarämbetet
(Häradsåklagare Kirsi Männikkö, Åklagarämbetet i Uleåborg)

Advokat Risto Sipilä, Helsingfors
(Advokat Hanna Räihä-Mäntyharju, Tammerfors)

Professorn i straffrätt Sakari Melander, Helsingfors universitet
(Professorn i familje- och kvarlåtenskapsrätt Tuulikki Mikkola, Åbo universitet)

Utbildningsexpert Marika Yli-Ikkelä, justitieministeriet
(Regeringssekreterare Jarkko Mannerhovi, justitieministeriet)

Sekreterare för domarutbildningsnämnden är vicehäradshövding, JM Jaakko Turunen

 
Publicerad 5.6.2019