Vicehäradshövdingstitel

Domarutbildningsnämnden tilldelar på fritt formulerad skriftlig ansökan vicehäradshövdingstitel efter det att tingsnotarien deltagit i den utbildning som avses i lagen om domstolspraktik och slutfört alla de uppgifter som anförtrotts honom eller henne. Till ansökan ska bifogas ett intyg över slutförd praktik.

Ansökan måste lämnas in till nämnden senast 10 dagar före nämndens möte.

 
Publicerad 7.5.2020