Handläggningsskeden

Förberedelsen av ett besvärsärende vid hovrätten inleds när besvärsskriften inkommer till hovrätten. Förberedelsens omfattning och form är beroende av målets karaktär. För förberedelsen svarar en av hovrättsdomarna (för förberedelsen ansvarig ledamot). Till sin hjälp vid förberedelsen har domaren vid behov en föredragande vid hovrätten.

Publicerad 5.2.2021