Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

17.8.2018
Utlänningsärende – Återförening av familj – Familjemedlem – Familjeband – Familjerelation – Minderårigt barn – Sammantagen bedömning av de rådande omständigheterna – Barnets bästa
17.8.2018
Dataskydd – Personuppgift – Söktjänst – Sökning med personens namn – Onödig personuppgift – Uppgift som berör hälsotillstånd – Brott mot liv – Rätten att bli glömd – Personuppgiftsansvarig – Avlägsnande av sökresultat – Skydd för privatlivet – Yttrandefrihet – Intresseavvägning
16.8.2018
Rättshjälpsärende – Begäran om avgörande – Behörig domstol – Högsta förvaltningsdomstolen – Rättsinstansordningen - Besvärstillståndssystem
16.8.2018
Medborgarskapsärende – Identitet – Utredd identitet – I befolkningsdatasystemet antecknad identitet – Korrigering av födelsetid – Avbrytande av tidsfrist
 
Publicerad 10.2.2014