Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

15.11.2018
Miljötillstånd – Åland – Besvärstillstånd – Rikets behörighet i fråga om rättskipning
14.11.2018
Bilbeskattning – Maximibeloppet för bilskatt på importfordon – Skatteprocent – Beskattningsvärde – Skattefria tillbehör – Sedvanliga leveranskostnader – Förbudet mot diskriminerande beskattning – Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
14.11.2018
Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Uppgift gällande ådömt straff – Tillämpning av matrikellagen
13.11.2018
Handlingsoffentlighet – Kommunikationsplan – Kommunens kommunikation – Privat affärshemlighet
12.11.2018
Försäkringsdomstolen – Ansökan om återbrytande – Återbrytande – Fel i förfarandet – Besvärsansvisning – Brister i besvärsanvisningen – Besvärstid – Besvärstidens utgång – Arbetslöshetskassa – Öppethållningstid
 
Publicerad 10.2.2014