Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

23.2.2018
Stöd för närståendevård – Ledighet för närståendevårdaren – Servicesedel – Ersättande av värdet på servicesedeln – Återbäring av obehörig vinst
22.2.2018
Välityslauseke
Sovittelu
Tuomioistuimen toimivalta
Oikeudenkäyntikulut
22.2.2018
Postverksamhet ─ Posttjänst som ligger utanför de samhällsomfattande tjänsternas räckvidd ─ Brevförsändelse ─ Utdelning av avtalskunders postförsändelser ─ Koncession för postverksamhet ─ Koncessionsvillkor ─ Leveransvillkor ─ Försändelsers utdelningsintervall ─ Tjänster vid adressförändring och önskat avbrott i utdelningen ─ Markering av försändelser ─ Insamlingsställen för försändelser inom koncessionsområdets enskilda kommuner ─ Postdirektivet ─ Allmänt tillstånd ─ Krav angående tjänstens kvalitet, tillgänglighet och utförande
21.2.2018
Pahoinpitely - törkeä pahoinpitely - kokonaisarvostelu
Istanbulin sopimus - parisuhdeväkivalta
 
Publicerad 10.2.2014