Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

21.5.2019
Barnskydd – Omhändertagande – Barnets eget beteende som grund för omhändertagande – Sexuella erfarenheter som är olämpliga i förhållande till barnets ålder – Barnets skadliga kontakt med en medelålders man
20.5.2019
Oikeusapu - Ratkaisupyyntö - Ulkomaalaisasia - Oikeusaputoimiston tilaama tulkkauspalvelu - Arvonlisävero
17.5.2019
Extraordinärt ändringssökande – Ministeriets beslut om att grunda en tjänst – Allmän organisering av ett ämbetsverk – Beslut som gäller tjänstehierarkin – Överklagbarhet – Återbrytning
 
Publicerad 10.2.2014