Ingångssidan » Avgöranden

Avgöranden

Högsta domstolen

16.12.2019
Handlingsoffentlighet – Persons ekonomiska ställning – Uppgift som beskriver ekonomisk ställning – Löneuppgift – Lönekostnad – Kostnadsberäknings specifikation – Sitra
13.12.2019
Överlåtelseskatt – Skatteplikt – Överlåtelse av värdepapper – Utländska parter i en överlåtelse – Kringgående av skatt – Flyttning av europabolags säte till Finland
 
Publicerad 10.2.2014