Ingångssidan » 2017 » Domarutbildningsnämnden: över 400 ansökningar till domstolspraktik som ger insikt i rättslig avgörandeverksamhet
Ursprunglig utgivare: oikeus.fi

Domarutbildningsnämnden: över 400 ansökningar till domstolspraktik som ger insikt i rättslig avgörandeverksamhet

Publicerad 21.4.2017

Den första centraliserade ansökningen till domstolspraktik vid tingsrätterna har avslutats. Det kom sammanlagt 437 ansökningar. Ansökningen gällde de tingsnotarietjänster för viss tid som ska tillsättas 208 för ett år framåt. Det finns sammanlagt över 130 sådana tjänster. Vid sidan av domstolsarbetet omfattar praktiken utbildning, vars syfte är att utveckla tingsnotariens lagkunskap och juridiska kunnande. Praktiken äger rum antingen helt och hållet vid en tingsrätt, eller delvis även vid en hovrätt eller förvaltningsdomstol.

Domarutbildningsnämnden, som inledde sin verksamhet i början av året, ordnar årligen ett centraliserat ansökningsförfarande som gäller domstolspraktik. Nämnden väljer tingsnotarierna i enlighet med urvalskriterierna i lagen om domstolspraktik och utnämner dem till tjänsterna. De tingsnotarier som börjar arbeta vid tingsrätterna 2018 utnämns före utgången av oktober 2017. Den som utfört domstolspraktik beviljas på ansökan titeln vicehäradshövding av nämnden.

Mer information: Minna Hyttinen, sekreterare för domarutbildningsnämnden, tfn 02956 43440, minna.hyttinen@oikeus.fi

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html

Nyckelord

Domarutbildningsnämnden