Domstolarnas kontaktuppgifter enligt första bokstaven i ämbetsverkets, verksamhetsställets eller kommunens namn

Egentliga Finlands tingsrätt

Etelä-Karjalan käräjäoikeus

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus

Etelä-Savon käräjäoikeus

 
Publicerad 5.9.2019