Muutokset käräjäoikeuksissa käsiteltävissä asioissa 1.1.2019 lukien

Vuoden 2019 alusta tarkistetaan tiettyihin käräjäoikeuksiin käsiteltäväksi keskitettyjen erityisasiaryhmien tuomiopiirijakoa. Merioikeus-, ryhmäkanne-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus- ja sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenee nykyisestä.

Merioikeutena toimivat jatkossa vain Ahvenanmaan ja Helsingin käräjäoikeudet. Ahvenanmaan merioikeuden tuomiopiirinä on Ahvenanmaan maakunta ja Helsingin merioikeuden muu Suomi. Merioikeusasioita ei enää käsitellä Etelä-Savon, Oulun, Pohjanmaan eikä Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun. Lainmuutoksen yhteydessä tehdään myös joitain käräjäoikeuksien toiminnan järjestämiseen ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä muutoksia.

Ryhmäkanneasioiden käsittely keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirinä näissä asioissa on koko maa. Ryhmäkanneasioita ei enää käsitellä Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon eikä Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat kuitenkin loppuun.

Ulosottovalitusten ja yrityssaneerausasioiden käsittely keskitetään Helsingin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan, PäijätHämeen ja Ahvenanmaan käräjäoikeuksiin. Näitä asioita ei enää käsitellä Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Lapin, Satakunnan, Pohjois-Karjalan ja Vantaan käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun. Tämä koskee myös käräjäoikeuksien 1.1.2019 rakenneuudistuksen takia Vantaan käräjäoikeudesta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen siirtyvää ulosottovalitusasiaa, vaikka uusi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ei jatkossa käsittelekään tätä asiaryhmää. Huomattakoon vielä, että rakenneuudistuksen takia nämä asiaryhmät siirtyvät Espoon käräjäoikeudesta uuteen LänsiUudenmaan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yritysten saneerausta ja ulosottovalituksia koskevissa asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Sotilasoikeudenkäyntiasioiden käsittely keskitetään Helsingin, Kainuun, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Näitä asioita ei enää käsitellä Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuksissa. Nämä käräjäoikeudet kuitenkin käsittelevät lainmuutoksen voimaantullessa vireillä olevat asiat loppuun. Sotilasoikeudenkäyntiasioissa toimivaltainen on pääsääntöisesti se käräjäoikeus, joka sijaitsee lähinnä joukko-osastoa.

Maaoikeusasioiden keskittämisen nykytilanne ei muutu uudistuksessa. Maaoikeusasioita käsittelevä Vantaan käräjäoikeus yhdistyy 1.1.2019 käräjäoikeuksien rakenneuudistuksessa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi, minkä vuoksi kiinteistönmuodostamislakia ja asetusta maaoikeuksien tuomiopiireistä on muutettu. Lainmuutoksen yhteydessä tehdään myös joitain oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä muutoksia.

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 lukien Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Aiheesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä uudistuksen voimaantuloa.

Käräjäoikeudet tiedottavat omalta osaltaan muutosten vaikutuksista toimintaan ja asioiden käsittelyyn.

Lisätietoja:
Jyrki Määttä, projektipäällikkö, puh 02956 49743


Laki merilain muuttamisesta 862/2017 Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta 863/2017 Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta 864/2017 Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta 865/2017 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa 1023/2017 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa 1024/2017 Laki sotilasoikeudenkäyntilain 1 §:n muuttamisesta 866/2017 Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a ja 259 §:n muuttamisesta 861/2017 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa 1022/2017 Nubástusah keerrivrievtijn kieđâvuššâmnáál aašijn 1.1.2019 rääjist (pdf, 0.06 Mt) Muttâz suudvuõiggsin ǩiõtt’tõõllâm vueʹlnn åårrai aaʹššin 1.1.2019 looǥǥeeʹl (pdf, 0.07 Mt) Nuppástusat gearretrivttiin gieđahallon áššiin 1.1.2019 rájes (pdf, 0.06 Mt)
 
Julkaistu 19.11.2018