Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

11.12.2019
Toimeentulotuki – Perusosan suuruus – Yhteistaloudessa vai vanhempansa luona asuva
11.12.2019
Lastensuojelu – Huostassapidon lopettaminen – Suullinen käsittely
10.12.2019
Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet
10.12.2019
Ajo-oikeus – Ajokielto – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärin ilmoitus ajoterveydestä – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Kuuleminen – Oikeus esittää uutta selvitystä – Lääkärinlausunnon antamisesta kulunut aika
10.12.2019
Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta
10.12.2019
Ulkomaalaisasia – Turvapaikanhakija – Uusintahakemus – Opiskelijan oleskelulupa – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä
10.12.2019
Työsopimus - Työsopimuksen raukeaminen - Lomauttaminen - Irtisanomisajan palkka
Ennakkopäätösvalitus
9.12.2019
Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palvelujen järjestäminen, yhteistoiminnan jatkaminen
9.12.2019
Elinkeinotulon verotus – Konserniavustus – Elinkeinotoiminnan tulolähde – Liiketoiminnan harjoittaminen – Toiminnan lopettamiseen tähtäävät toimet
9.12.2019
Kaavin kunnan perusterveydenhuolto ja vanhusten laitoshoito, yhteistoiminnan jatkaminen
 
Julkaistu 24.2.2014