Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

16.8.2019
Kuntajaon muutosta koskeva valitus (Kirkkonummi, Espoo)
15.8.2019
Sosiaalinen luototus – Sosiaalista luottosopimusta koskeva riita – Julkisoikeudellinen oikeussuhde – Hallintoriita – Sitova toimivalta
15.8.2019
Perusopetus – Kerhotoiminta – Kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen – Yhdenvertaisuus
14.8.2019
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia
13.8.2019
Toimivalta - Täytäntöönpanon keskeyttäminen - Päätöksen poistaminen
13.8.2019
Pakkokeino - Erityinen kotietsintä - Takavarikko
Lähdesuoja
12.8.2019
Velkomus
Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus
Kuluttajansuoja
Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko
Euroopan unionin oikeus
12.8.2019
Ympäristönsuojelulaki - Ojitus – Jätevesien johtaminen toisen alueella – Ojitus pohjavesialueella
9.8.2019
Kansalaisuusasia - Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus - Kielitaitoedellytys
9.8.2019
Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman
hallinnan edellytys
 
Julkaistu 24.2.2014