Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

7.4.2020
Bluestep Holding AB > A
domännamn - avregistrering av domännamn - registrering av domännamn på rättsinnehavaren - uppenbart vinnings- eller skadesyfte
7.4.2020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - suojakaapit
julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
7.4.2020
Länsimetro Oy - WC-moduulit
julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
7.4.2020
S.A. Vichy Catalan > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - erottamiskyky - maantieteellinen alkuperä
7.4.2020
Julkinen hankinta – Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – Varavoimakoneurakka – Oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuun – Menettely hankintapäätöstä tehtäessä ja sen jälkeen
6.4.2020
Rikosvahinko - Määräaika - Jatkokäsittelylupa
6.4.2020
UPM-Kymmene Oyj > Metsäliitto Osuuskunta
patentti - lisätty materiaali - tekninen piirre - uutuus
6.4.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla – Irtisanottavan valinta – Valinnassa käytetyt perusteet – Viranhaltijan käytettävyys työnantajan tarpeisiin – Viranhaltijan henkilöstä johtuvat syyt
6.4.2020
Henkilöstörahaston rekisteröinti – Henkilöstörahastoerä – Tulospalkkiojärjestelmä – Tulospalkkio – Lakisidonnaisuuden vaatimus – Yhteistoiminta-asiamies – Yhteistoiminta-asiamiehen valitusoikeus
3.4.2020
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian uudelleen käsittely – Päätöksen lopputulos – Selkeyden vaatimus – Päätöksen lainvoimaisuus – Oikeusvoima
 
Julkaistu 24.2.2014