Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

25.6.2019
Tapaturmavakuutus - Sairaanhoitokulut
25.6.2019
Asiakirjajulkisuus – Julkisuusarvioinnin ajankohta – Valtionyhtiön liikesalaisuuden ala – Asianajosalaisuus – Yhtiön hallitustyöskentelyä koskevien tietojen julkisuus – Tarkastusmuistio – Johdannaisvastuiden selvittäminen
25.6.2019
Kiinteistövero – Veroprosentti – Vakituinen asuinrakennus – Rakennuskokonaisuus – Itsenäinen erillinen rakennus – Kolmiulotteinen hallinnanjako
25.6.2019
Merenkulun ympäristönsuojelulaki - Öljypäästömaksu
24.6.2019
Liikennevahinko - Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus - Kuntoutus - Syy-yhteys - Toimivalta
24.6.2019
Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään
Palautusvelvollisuuden sovittelu
20.6.2019
Kuluttaja-asiamies > Alektum Oy
hyvän perintätavan vastainen menettely
20.6.2019
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Tytäryhtiöosakkeiden myyntiin liittyvät kulut – Toimitilakiinteistön sale and lease back -järjestely
19.6.2019
Oikeudenkäyntikulut - Kanteen peruuttaminen
19.6.2019
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta tehtyjä valituslupahakemuksia koskeva päätös ja välipäätös
 
Julkaistu 24.2.2014