Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

14.10.2019
Asunto-osakeyhtiö – yhtiöjärjestyksen tulkinta – äänileikkuri
14.10.2019
Suomalaisen tuomioistuimen toimivalta - turvapaikanhakija - avioero - lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
14.10.2019
Henkilökohtainen tulo vai ei – Elinkeinotulo – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden luovutus – Liikeomaisuus – Käyttöomaisuusosake – Yleisseuraanto – Jakautuminen – Vastaanottavan yhtiön tekemä luovutus
11.10.2019
Pakkokeino - Vangitseminen – Muutoksenhaku
Tutkintavankeus
11.10.2019
Tuomion perusteleminen - Jutun palauttaminen
11.10.2019
Muutoksenhaku - Valituksen tutkiminen
Määräaika
11.10.2019
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen – Oikeus saada perusteltu päätös – Muutoksenhaku
9.10.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Tilapäinen avun tarpeen lisääntyminen – Hoiva ja hoito
8.10.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku - Määräajan palauttaminen
Oikeudenkäyntimenettely - Tyytymättömyyden ilmoittaminen
4.10.2019
Isyyden vahvistaminen
Perustuslaki – Perustuslain etusija
Euroopan ihmisoikeussopimus
Yksityiselämän suoja
 
Julkaistu 24.2.2014