Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

23.2.2018
Philip Morris Finland Oy > Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
tupakkalain vastainen menettely
23.2.2018
Vesitalousasiaa koskeva valitus (laiturin rakentaminen ja merialueen ruoppaaminen, Oulu)
23.2.2018
Ympäristölupaa koskeva valitus (kallion louhinta ja murskaus, Mäntsälä)
23.2.2018
Vesilain mukaista hallintopakkoa koskeva valitus (vedenottamon rakentaminen, Sodankylä)
23.2.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoitajan vapaa – Palveluseteli – Palvelusetelin arvon korvaaminen – Perusteettoman edun palautus
22.2.2018
Välityslauseke
Sovittelu
Tuomioistuimen toimivalta
Oikeudenkäyntikulut
22.2.2018
Tampereen kaupunki - kansainvälinen suunnittelukilpailu
julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta
22.2.2018
Saarijärven kaupunki - varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen
22.2.2018
Vesitalousasiaa koskeva valitus (väylän ruoppaus ja massojen läjitys, Kuggviken, Inkoo)
22.2.2018
Postitoiminta – Yleispalvelun piiriin kuulumaton postipalvelu – Kirjelähetykset - Sopimusasiakkaiden postilähetysten jakelu – Postitoimilupa – Toimilupaehdot – Toimitusehdot – Lähetysten jakelukerrat – Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu – Lähetysten merkitseminen – Lähetysten toimilupa-alueen kuntakohtaiset keräilypisteet – Postidirektiivi – Yleisvaltuutus – Vaatimukset palvelun laadusta ja saatavuudesta sekä tehokkuudesta
 
Julkaistu 24.2.2014