Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

22.2.2019
Näringsförbud
Lagstiftningsbehörighet - Åland
Liiketoimintakielto
Lainsäädäntövalta - Ahvenanmaa
21.2.2019
Tapaturmakorvaus - Työtapaturma - Oikeusapu
21.2.2019
vierekkäiset paikat lisämaksu ennakkovaraus
21.2.2019
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Verokanta – Liikuntatilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteinen luovuttaminen – Tilojen käyttö muuhun kuin liikuntapalveluun
21.2.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Osakkeista saatu luovutusvoitto
20.2.2019
Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa - Muutosperuste - Ennakkoratkaisuperuste
Todistelu
19.2.2019
Golden Finland Oy, Kauklahden Lounasravintola Oy > Altur Oy
tavaramerkki - tavaramerkin mitätöinti - oikeus käyttää tavaramerkkiä
19.2.2019
Kilpailu- ja kuluttajavirasto >Jämsän kaupunki
hankintasopimuksen muutos - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - seuraamusmaksun määrääminen
 
Julkaistu 24.2.2014