Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

22.8.2018
Esteellisyys – Tuomioistuin – Objektiivinen puolueettomuus – Hallinto-oikeuden esittelijä – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Taustavirka – Maahanmuuttovirasto
22.8.2018
Kunnallisasiaa koskeva valitus, Multia
22.8.2018
Esteellisyys – Tuomioistuin – Objektiivinen puolueettomuus – Hallinto-oikeuden esittelijä – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Taustavirka – Maahanmuuttovirasto
21.8.2018
Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Potilaan ottaminen hoitoon ilman tarkkailulähetettä – Oma tahto
20.8.2018
Muutoksenhaku – kantelu
Poissaolo oikeudesta vastaajana – noutomääräys
20.8.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutus­palvelu – Hierontaoppilaitoksen opiskelijoiden suorittamat hierontapalvelut koulutuksen yhteydessä
17.8.2018
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu
17.8.2018
Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen
17.8.2018
Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta
16.8.2018
Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä
 
Julkaistu 24.2.2014