Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

16.3.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Lähikunta – Maantieteellinen rajakunta – Kohtuullinen kuljetuspalvelu
15.3.2018
Maataloustuki – Täydentävien ehtojen valvonta – Valvonnan seuraamus – Tukipäätös – Välitön vaikutus – Oikaisumenettely – Muutoksenhakuoikeus – Tutkimatta jättäminen
12.3.2018
Työsuojeluviranomainen – Aluehallintovirasto – Viranomaisen toimivalta – Poikkeuslupa – Pätevyyskirja – Pätevyyskirjan voimassaolo – Räjäytystyö – Panostaja
11.3.2018
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista - Orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskeva rajoitus - Poikkeuksen myöntämisperusteet - Selvitysten riittävyys
8.3.2018
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen – Asunnon muutostyöt – Porrashissi – Tavanomainen elämän toiminto – Ikääntyminen
6.3.2018
Maatalousyrittäjän vuosiloma - Päätoiminen maatalousyrittäjä - Päätoimisuuden arviointi
6.3.2018
Kommandiittiyhtiö - Pääomarahasto - Äänettömien yhtiömiesten vaihtuminen - Vastuunalainen yhtiömies ei vaihdu - Omistajanvaihdosten vaikutus tappioiden vähentämiseen - Tappioiden vähennysoikeuden menettäminen
2.2.2018
Rikslagstiftning – Inkomstbeskattning – Delvis skattefritt samfund – Ålands penningautomatförening
18.1.2018
Tuloverotus - Taloudellinen työnantaja - Työskentely Suomessa - OECD:n malliverosopimuksen kommentaari - Luottamuksensuoja
10.1.2018
Elinkeinotulon verotus - Siirtohinnoittelu - Konserni - Toiminnan tappiollisuus - Uudelleenluonnehdinta
 
Julkaistu 26.11.2014