Etusivu » Ratkaisut » Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

Hallinto-oikeuksien ratkaisuja

6.4.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virkasuhteen irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla – Irtisanottavan valinta – Valinnassa käytetyt perusteet – Viranhaltijan käytettävyys työnantajan tarpeisiin – Viranhaltijan henkilöstä johtuvat syyt
1.4.2020
Maksutalletus – Tallettaminen – Valitusoikeus
31.3.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Valitusoikeus – Tuulivoima – Poikkeaminen – Kaavamääräys – Oikeussuojan tarve
13.3.2020
Toimeentulotuki – Huomioon otettavat tulot – Työmatkameno – Laki toimeentulotuesta 11 § 2 mom.
11.3.2020
Lahjavero - Tuotto-oikeuden pidättäminen - Ketjutus - Veron kiertäminen
14.2.2020
Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana -Työaikalaki - Sunnuntaityökorvaus
12.2.2020
Ennakkoratkaisu – Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sairausvakuutusmaksu – Henkilökuntaetu – Lastenhoito – Luontoisetu
10.2.2020
Vakuutustoiminta - Toimilupa - Finanssivalvonnan toimivalta - Vertaisvakuuttamisen palvelu
29.1.2020
Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Työntekijän jatkolupa - Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle - Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen - Myönteinen osapäätös
29.1.2020
Valitusoikeus - Maaseutuelinkeinoviranomainen
 
Julkaistu 26.11.2014