Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

16.12.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Tuulivoima – Vaikutusten arviointi – Selvitysten riittävyys – Kaavamääräykset – Luonnonarvojen vaaliminen – Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji – Susi – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Heikentämis- ja hävittämiskielto
16.12.2019
Arvonlisävero – Verovelvollisuusryhmä – Vähennysoikeuden jakaminen – Yleiskulut
16.12.2019
Oikeudenkäyntimenettely – Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Laboratoriopalvelut – Näytteen analysointi – Jura novit curia – Uusi valitusperuste
16.12.2019
Asiakirjajulkisuus – Henkilön taloudellinen asema – Taloudellista asemaa kuvaava tieto – Palkkaa koskeva tieto – Palkkakustannus – Kustannusarvioerittely – Sitra
13.12.2019
Varainsiirtoverotus – Verovelvollisuus – Arvopapereiden luovutus – Ulkomaalaiset luovutuksen osapuolet – Veron kiertäminen – Eurooppayhtiön kotipaikan siirto Suomeen
12.12.2019
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Valvonta – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta – Avoimien ovien päivän järjestelyt ylimmissä tuomioistuimissa – Pääsyn estyminen tilaisuuksiin
11.12.2019
Lastensuojelu – Huostassapidon lopettaminen – Suullinen käsittely
10.12.2019
Pysäköintivirhemaksu – Ajoneuvon kuljettaja – Ajoneuvon omistaja tai haltija – Vastuu pysäköintivirhemaksusta – Koenumerotodistus – Koenumerokilvet
10.12.2019
Ajo-oikeus – Ajokielto – Ajokorttiluvan terveysvaatimukset – Lääkärin ilmoitus ajoterveydestä – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Kuuleminen – Oikeus esittää uutta selvitystä – Lääkärinlausunnon antamisesta kulunut aika
10.12.2019
Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta
 
Julkaistu 24.2.2014