Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

22.8.2019
Tavaramerkki – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Sijaintitavaramerkki – Tavaramerkkilaji – Tavaramerkin kuvaus – Tavaramerkkisuojan kohde – Selvä ja täsmällinen tavaramerkkihakemus – Tavaramerkkihakemuksen muuttaminen – Valituksen muuttaminen – Vaatimuksen tutkiminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio
20.8.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Tietty yhteiskunnallinen ryhmä – Seksuaalinen suuntautuminen – Sukupuoli-identiteetin määrittely
20.8.2019
Kilpailuasia – Kartelli – Yhdenmukaistettu menettelytapa – Markkinoiden jakaminen – Suullinen käsittely – Kirjallinen todistajankertomus – Asianajosalaisuus – Tarkoitukseen perustuva kilpailurikkomus – Oikeuttamisperusteet – Osallisuus – Irrottautuminen kilpailunrikkomuksesta – Seuraamusmaksun määrääminen – Yhdenvertainen kohtelu – Kaksoisrangaistavuuden kielto
19.8.2019
Valitusoikeus ‒ Vesilaki – Vesitalouslupa – Århusin yleissopimus ‒ Talousvyöhyke – Ympäristöjärjestö – Säätiö – Sääntöjen mukainen toiminta-alue – Hankkeen vaikutusalue
19.8.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Prosessiosoite – Tuloverotus
14.8.2019
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia
7.8.2019
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Kiinteistösijoitustoiminta – Kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden liikehuoneistojen osakkeiden myyntiin liittyvät kulut
17.7.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Uusi turvapaikkaperuste – Sukuelinten silpominen – Alaikäinen turvapaikanhakija – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
16.7.2019
Maahantuontiverot – Valmistevero – Arvonlisävero – Säännösten vastainen maahantuonti – Osallistuminen maahantuontiin – Maahantuonnin rahoittaminen – Nuuska
8.7.2019
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Koulukoira – Säilyttäminen pitopaikaksi soveltumattomassa tilassa – Tilapäinen ja hyväksyttävä syy – Kuljetushäkki
 
Julkaistu 24.2.2014