Etusivu » Ratkaisut » Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

19.2.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaavan muutos – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennettu ympäristö – Piha-alue – Täydennysrakentaminen
17.2.2020
Ympäristönsuojelu – Koeluonteinen toiminta – Valimon ylijäämähiekan terminen elvytys – Savukaasupäästöt – Ympäristöluvan tarve – Pohjaveden pilaamiskielto – Riskinarvio – Selvitysten riittävyys
14.2.2020
Tuloverotus – Veronalainen tulo – Kiinteistöyhteisö – Osakkeenomistajan hallitsema huoneisto – Tontti – Käypää vuokraa alempi yhtiövastike
13.2.2020
Ympäristölupa – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto – Pilaantumisriskin arviointikriteerit – Kohdekohtainen riskinarvio – Pohjaveden virtaussuunnat – Hulevesien hallinta – Orsivesi
13.2.2020
Ympäristölupa – Polttonesteiden jakeluasema – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden pilaamiskielto – Pilaantumisriskin arviointikriteerit – Pohjavesialueen hydrogeologiset olosuhteet – Kohdekohtainen riskinarvio
7.2.2020
Vesiliikenne – Vesiliikenteen rajoittaminen – Määräaikainen kielto – Autonominen meriliikenne – Testaus- ja pilottitoiminta – Vesiliikenteen turvallisuus – Yleinen etu
7.2.2020
Työsuojeluvalvonta – Tilaajavastuulain soveltamisala – Tilaajan määritelmä – Vastaava ulkomailla toimiva yritys – Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus
5.2.2020
Kunnallisasia – Virkavaali – Kunnanjohtajan viransijaisuus – Yleiset virkanimitysperusteet – Syrjintä – Sukupuoli
31.1.2020
Kunnallisasia – Valtiontuki – Kiinteistön kauppa – Vuokraus – Kokonaisjärjestely – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Markkinaehtoisuuden selvittäminen – Taloudellinen erittely
30.1.2020
Verotusmenettely – Vertailutietotarkastus – Tietosuoja – Pankki – Asiakasrekisteri – Tietopyynnön lainmukaisuus – Yleinen tietosuoja-asetus
 
Julkaistu 24.2.2014