Etusivu » Ratkaisut » Markkinaoikeuden ratkaisuja

Markkinaoikeuden ratkaisuja

22.8.2019
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - suun terveydenhuollon laitteiden ja hoitohuoneiden kalusteet
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu
21.8.2019
Väylävirasto (aiemmin Liikennevirasto) - rautatien huomiovalojärjestelmä
julkinen hankinta - erityisalojen hankintalaki - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji
21.8.2019
Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy - rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalvelut
julkiset hankinnat - poikkeuksellisen alhainen hinta
21.8.2019
Evijärven kunta - koulukuljetuspalvelut
julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu
19.7.2019
Valmet Technologies Oy > Andritz Oy
patentti - keksinnöllisyys
19.7.2019
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus
19.7.2019
Kansaneläkelaitos - lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
17.7.2019
Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjoajien valinta - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu
17.7.2019
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtatie 2:n leventäminen
julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta - valitusosoitus
17.7.2019
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet
 
Julkaistu 24.2.2014